به ایونت باکس توسعه خوش آمدید...

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
پک‌های علـــوم داده با محوریت اهــداف شغلــی یا تحصیـلی

پک شغلی تحلیلگر

پک شغلی با رویکرد تحلیلگری با علم داده
5 میلیون تومان
 • دوره آمار در علم داده
 • دوره علم داده
 • قیمت اصلی: 6.250.000 تومان
ویژه

پک شغلی دیتا

پک شغلی با رویکرد علم داده
5/5 میلیون تومان
 • دوره علم داده
 • دوره هوش تجاری
 • قیمت اصلی: 6.550.000 تومان
ویژه

پک دانشمند داده

پک تحصیلی با رویکرد علم داده
6 میلیون تومان
 • علم داده
 • علم داده پیشرفته
 • قیمت اصلی: 7.200.000 تومان
شگفت انگیز

پک کامل

مجموعه پک‌های شغلی و آموزشی
10 میلیون تومان
 • آمار در علم داده + هوش تجاری
 • علم داده + علم داده پیشرفته
 • قیمت اصلی: 12.800.000 تومان
شگفت انگیز
تــک دوره‌های حوزه علـــوم داده

آمار در علم داده

تک دوره
2/1 میلیون تومان
 • 70 ساعت آموزشی
 • دکتر مجید ایوزیان
 • قیمت اصلی: 2.650.000 تومان
محبوب

علم داده

تک دوره
3/1 میلیون تومان
 • 100 ساعت آموزشی
 • دکتر فرزاد مینویی
 • قیمت اصلی: 3.600.000 تومان
محبوب

علم داده پیشرفته

تک دوره
3/3 میلیون تومان
 • 66 ساعت آموزشی
 • دکتر فرزاد مینویی
 • قیمت اصلی: 3.600.000 تومان
محبوب

هوش تجاری

تک دوره
2/5 میلیون تومان
 • 80 ساعت آموزشی
 • مهندسی امیر ایمن پور
 • قیمت اصلی: 2.950.000 تومان
محبوب
فیلم توضیحات مدرسین درباره دوره‌های علم داده

ثبـت نـام

 • 0 تومان