با افزایش سرعت تغییرات در تکنولوژی، نیازبه مهارت داشتن در تکنولوژی برای مولد بودن، بهینه سازی کردن، برنامه دار کردن و ابتکار در راه حل ها و حتی رشد شرکت ضروری است. موسسه آموزش عالی آزاد توسعه همه سازمانها و دانش پذیران را در طول فعالیت خود حمایت میکند.

افراد، تیم ها، سازمانها و موسسات دولتی، همه میتوانند از رویکرد منحصر بفرد ما برای یادگیری عملی سود ببرند. در رویکرد موسسه توسعه برای ارتقا عملکرد، یادگیری عملی با فرصت رشد حرفه ای در همه مراحل زندگی کاری یک فرد ترکیب میشود که در مدل موثر ما ریشه دارد، که برای همراهی سازمان ها در موارد زیر تهیه شده است:

1- شناسایی و اجرای واضح و قابل سنجش خطوط اجرایی
2- طراحی نقشه راه برای یادگیری بهینه و ایجاد مهارت
3- اندازه گیری خروجی ها و ارزیابی سرمایه ها

افرادی که دنبال شغل جدید، ارتقا در کار، موقعیت دانشگاهی یا در حال شروع یک کسب و کار جدید هستند، موسسه آموزش عالی آزاد توسعه درجهت تحقق این اهداف بمنظور ارتقای موقعیت شخصی و اقتصادی کمک میکند.

چرا سازمانها و دانش پژوهان موسسه توسعه را انتخاب میکنند؟
  • استفاده از آخرین تجارب و دانش روز در تدوین محتوای آموزشی
  • خدمات مشاوره ای تخصصی
  • کادر مجرب و اساتید خبره و باتجربه در حوزه دانشگاه و صنعت
  • تدوین محتوا و سرفصل های جامع، کاربردی و منطبق با نیازها و ویژگی های خاص هر سازمان
  • محیط استاندارد آموزشی و پژوهشی
  • انعطاف زمانی و مکانی در ارائه خدمات
  • صرفه جوئی در زمان با ایجاد حداکثر بهره وری
  • قیمت­ های مناسب و متمایز با سایر موسسات و شرکت های مشابه و برخورداری از تعرفه تخفیفات ویژه
  • برگزارکننده دوره های سفارشی و دوره های خصوصی در محل سازمان ها
  • برگزاری سمینارها و کارگاه­های رایگان