محمد مهدی پوربصیر | موسس

حامد محقق | موسس

مجید ایوزیان | موسس و مشاور ارشد

سروش مسعودی | معاون موسسه

ایمان شُکر | مدیر توسعه کسب و کار

IMG_20221219_165530_725

مرتضی داود نبی | معاونت مالی

مجید حسینی | مدیر محصول

رویا حسنی | کارشناس فروش

مرجان فراهانی | کارشناس فروش

فریبا ماسالی | کارشناس فروش

یلدا میرزایی | کارشناس فروش

مبینا بغدادیان | کارشناس فروش

فائزه افتخاری | کارشناس پشتیبانی و آموزش

نرگس زمانی | کارشناس ارشد مالی

مسیح معمار | کارشناس سوشال مارکتینگ

حدیثه حسینی | کارشناس وبینار مارکتینگ

سجاد کریمی | طراح، گرافیست و ادیتور