بوت کمپ مهارت‌های ورود به بازارکار یا ارتقای شغلی

بدون امتیاز 0 رای
1,400,000 تومان

بوت کمپ مهارت‌های ورود به بازارکار یا ارتقاء شغلی در سال‌های گذشته به واسطه فعالیتم در موسسات پژوهش و توسعه…

4
1,400,000 تومان