دوره‌های بلند مدت علم داده
نام دوره مدرس روزهای کلاسی تاریخ مدت دوره قیمت لینک ثبت نام
علم داده کد 1 دکتر یاسر زره ساز پنجشنبه‌ها (14 الی 18) بهمن 97 100 ساعت 1.990.000 اتمام دوره
علم داده کد 2 دکتر یاسر زره ساز جمعه‌ها (9 الی 13) بهمن 97 100 ساعت 1.990.000 اتمام دوره
علم داده کد 3 دکتر یاسر زره ساز پنجشنبه‌ها (9 الی 13) بهمن 97 100 ساعت 1.990.000 اتمام دوره
علم داده کد 4 (آنلاین) دکتر یاسر زره ساز (سه‌شنبه‌ها (18.30 الی 21.30 بهمن 97 100 ساعت 1.890.000 اتمام دوره
علم داده کد 5 دکتر یاسر زره ساز پنجشنبه‌ها (13 الی 16) شهریور 98 100 ساعت 2.600.000 اتمام دوره
علم داده کد 6 دکتر یاسر زره ساز چهارشنبه‌ها (16.30 الی 20.30) فروردین 98 100 ساعت 2.600.000 اتمام دوره
علم داده کد 7 دکتر یاسر زره ساز چهارشنبه‌ها (12 الی 16) خرداد 98 100 ساعت 2.600.000 اتمام دوره
علم داده کد 8 (آنلاین) دکتر یاسر زره ساز دوشنبه‌ها (19 الی 22) خرداد 98 100 ساعت 2.450.000 اتمام دوره
علم داده کد 9 دکتر یاسر زره ساز سه‌شنبه‌ها (13 الی 17) تیر 98 100 ساعت 2.600.000 اتمام دوره
علم داده کد 10 دکتر یاسر زره ساز پنجشنبه‌ها (9 الی 12) شهریور 98 100 ساعت 2.600.000 اتمام دوره
علم داده کد 11 دکتر یاسر زره ساز پنجشنبه‌ها (17 الی 20) شهریور 98 100 ساعت 2.600.000 اتمام دوره
علم داده کد 12 دکتر یاسر زره ساز چهارشنبه‌ها (16.30 الی 20.30) مهر 98 100 ساعت 2.600.000 اتمام دوره
علم داده کد 13 (آنلاین) دکتر یاسر زره ساز سه‌شنبه‌ها (18 الی 21) آذر 98 100 ساعت 2.750.000 اتمام دوره
علم داده کد 14 دکتر یاسر زره ساز چهارشنبه‌ها (12 الی 16) آذر 98 100 ساعت 2.900.000 اتمام دوره
علم داده کد 15 دکتر یاسر زره ساز سه‌شنبه‌ها (13 الی 17) دی 98 100 ساعت 3.900.000 اتمام دوره
علم داده کد 16 دکتر فرزاد مینویی پنجشنبه‌ها (9 الی 12) اردیبهشت 99 100 ساعت 3.900.000 اتمام دوره
علم داده کد 17 (آنلاین) دکتر فرزاد مینویی چهارشنبه‌ها (18 الی 21) اردیبهشت 99 100 ساعت 2.490.000 در حال برگزاری
علم داده در تحلیل کسب و کار با R کد 1 دکتر فرزاد مینویی پنجشنبه‌ها (9 الی 12) دی 98 45 ساعت 1.400.000 اتمام دوره
علم داده در تحلیل کسب و کار با R کد 2 دکتر فرزاد مینویی پنج‌شنبه‌ها (14 الی 17) بهمن 98 45 ساعت 1.400.000 اتمام دوره
علم داده کد 18 (آنلاین) دکتر فرزاد مینویی یکشنبه‌ها (18 الی 21) تیر 99 100 ساعت 2.900.000 در حال برگزاری
علم داده کد 19 (حضوری) دکتر فرزاد مینویی سه‌شنبه‌ها (17 الی 20) مرداد 99 100 ساعت 3.900.000 اتمام دوره
علم داده کد 20 (آنلاین) دکتر فرزاد مینویی دوشنبه‌ها (18 الی 21) اواخر مهر 99 100 ساعت 3.300.000 در حال برگزاری
هوش تجاری کد 1 (آنلاین) مجموعه مدرسین یکشنبه و سه‌شنبه (18:30 الی 21:30) مرداد 99 80 ساعت 1.450.000 اتمام دوره
هوش تجاری کد 2 (آنلاین) مجموعه مدرسین دوشنبه و چهارشنبه (18:30 الی 21:30) مرداد 99 80 ساعت 1.450.000 اتمام دوره
هوش تجاری کد 3 (آنلاین) مجموعه مدرسین یکشنبه و سه‌شنبه (18:30 الی 21:30) مهر 99 80 ساعت 2.450.000 اتمام دوره
هوش تجاری کد 4 (آنلاین) مجموعه مدرسین دوشنبه و چهارشنبه (18:30 الی 21:30) آذر 99 80 ساعت 2.450.000 در حال برگزاری
آمار برای علم داده کد 1 (آنلاین) دکتر مجید ایوزیان چهارشنبه‌ها (18:00 الی 21:30) نیمه اول شهریور 75 ساعت 2.450.000 اتمام دوره
آمار برای علم داده کد 2 (آنلاین) دکتر مجید ایوزیان سه‌شنبه‌ها (18:00 الی 21:30) نیمه اول مهر 75 ساعت 2.450.000 اتمام دوره
آمار برای علم داده کد 3 (آنلاین) دکتر مجید ایوزیان یکشنبه‌ها (18:00 الی 21:30) اواخر آبان 75 ساعت 2.450.000 در حال برگزاری
علم داده کد 21 (انلاین) دکتر فرزاد مینویی پنجشنبه‌ها (9:00 الی 12:00) اواخر آبان 100 ساعت 3.300.000 در حال برگزاری
علم داده کد 22 (انلاین) دکتر فرزاد مینویی چهارشنبه‌ها (18:00 الی 21:00) اواسط بهمن 100 ساعت 3.600.000 در حال برگزاری
آمار برای علم داده کد 4 (آنلاین) دکتر مجید ایوزیان دوشنبه‌ها (18:00 الی 21:30) اواخر بهمن 75 ساعت 2.650.000 در حال برگزاری
هوش تجاری کد 5 (آنلاین) مجموعه مدرسین یکشنبه و سه‌شنبه (18:30 الی 21:30) اواسط اسفند 99 80 ساعت 2.950.000 در حال برگزاری
علم داده پیشرفته کد 1 (آنلاین) دکتر فرزاد مینویی یکشنبه‌ها (18 الی 21) اواخر فروردین 1400 66 ساعت 3.900.000 در حال برگزاری
آمار در علم داده کد 5 (آنلاین) دکتر مجید ایوزیان شنبه‌ها (18 الی 21:30) خرداد 1400 75 ساعت 3.500.000 ثبت نام دوره
هوش تجاری کد 6 (آنلاین) مهندس امیر ایمن پور دوشنبه و چهارشنبه (18:30 الی 21:30) خرداد 1400 80 ساعت 3.400.000 ثبت نام دوره
علم داده کد 23 (آنلاین) دکتر فرزاد مینویی دوشنبه‌ها (18 الی 21) اردیبهشت 1400 100 ساعت 3.900.000 ثبت نام دوره
علم داده در بازارهای مالی و معاملات الگوریتمی کد 1 (آنلاین) دکتر محمد صادق کریمی سه‌شنبه‌ها (18:30 الی 21:30) تیر 1400 67 ساعت 3.800.000 در حال برگزاری
علم داده در بازارهای مالی و معاملات الگوریتمی کد 2 (آنلاین) دکتر محمد صادق کریمی سه‌شنبه‌ها (18:30 الی 21:30) 3 مرداد 1400 67 ساعت 4.200.000 ثبت نام دوره
علم داده پیشرفته کد 2 (آنلاین) دکتر فرزاد مینویی پنجشنبه‌ها (9:00 الی 12:00) 25 شهریور 1400 66 ساعت 4.500.000 ثبت نام دوره
هوش تجاری کد 7 (آنلاین) مهندس امیر ایمن پور یکشنبه و سه‌شنبه (18:30 الی 21:30) 9 شهریور 1400 80 ساعت 3.900.000 ثبت نام دوره
علم داده کد 24 (آنلاین) دکتر فرزاد مینویی پنجشنبه‌ها (14:00 الی 17:00) 28 مرداد 1400 100 ساعت 4.500.000 ثبت نام دوره

 

دوره‌های حوزه کسب و کار
نام دوره مدرس روزهای کلاسی شروع شهریه (تومان) مدت دوره لینک ثبت نام
دوره آنلاین دیجیتال مارکتینگ (کد 1) مجموعه مدرسین شنبه‌ها (18 الی 22)
سه‌شنبه‎ها (18 الی 22)
مهر 99 3.900.000 120 اتمام دوره
دوره آنلاین دیجیتال مارکتینگ (کد 2) مجموعه مدرسین یکشنبه‌ها (18 الی 22)
چهار‌شنبه‎ها (18 الی 22)
دی 99 3.900.000 120 در حال برگزاری
دوره‌های سایر حوزه ها
نام دوره مدرس روزهای کلاسی شروع شهریه (تومان) مدت دوره لینک ثبت نام
دوره آنلاین اپلای تحصیلی یاسر زینعلی جمعه‌ها (9 الی 13) آذر 99 1.950.000 30 اتمام دوره
دوره آنلاین مدیریت محصول (کد 1) آیدین کاظمی پنجشنبه‌ها (19 الی 22)
جمعه‌ها (19 الی 22)
مرداد 99 1.650.000 70 اتمام دوره
دوره آنلاین مدیریت محصول (کد 2) آیدین کاظمی چهارشنبه‌ها (19 الی 22)
پنجشنبه‌ها (15 الی 18)
شهریور 99 1.950.000 70 اتمام دوره
دوره آنلاین مدیریت محصول (کد 3) آیدین کاظمی یکشنبه‌ها (19 الی 22)
دوشنبه‌ها (19 الی 22)
نیمه اول آذر 99 2.250.000 80 اتمام دوره
دوره آنلاین مدیریت محصول (کد 4) آیدین کاظمی سه‌شنبه‌ها (19 الی 22)
چهارشنبه‌ها (19 الی 22)
اواخر بهمن 99 2.950.000 80 اتمام دوره
دوره آنلاین مدیریت محصول (کد 5) آیدین کاظمی ‌شنبه‌ها (19 الی 22)
یکشنبه‌ها (19 الی 22)
اواخر بهمن 99 3.900.000 80 در حال برگزاری
دوره آنلاین مدیریت محصول (کد 6) آیدین کاظمی دوشنبه‌ها (19 الی 22)
چهارشنبه‌ها (19 الی 22)
18 مرداد 1400 4.900.000 100 ثبت نام دوره