نام دوره
کد
مدرس
تقویم برگزاری
تاریخ شروع
مدت دوره
قیمت
لینک ثبت نام
علم داده (آنلاین)
31
دکتر فرزاد مینویی
پنجشنبه‌ها (14 الی 17)
29 تیر 1402
100 ساعت
 9.800.000
ثبت نام دوره
هوش تجاری (آنلاین)
15
مهندس امیر ایمن پور
یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (19 الی 22)
29 مرداد 1402
110 ساعت
 9.800.000
ثبت نام دوره
آمار در علم داده (آنلاین)
13
دکتر مجید ایوزیان
شنبه‌ها (18 الی 21:30)
19 مرداد 1402
60 ساعت
 9.800.000
ثبت نام دوره
علم داده در زنجیره تأمین (آنلاین)
5
دکتر احسان خاکبازان
شنبه‌ها و پنجشنبه‌ها (18 الی 21:30)
19 مرداد 1402
70 ساعت
 9.800.000
ثبت نام دوره
تربیت تحلیلگر داده با پایتون (آنلاین)
1
دکتر احسان خاکبازان
یکشنبه‌ها (18 الی 21:30)
18 تیر 1402
50 ساعت
 9.800.000
ثبت نام دوره
دوره جامع OKR (آنلاین)
4
مهندس امیر ایمن پور
شنبه‌ها (19 الی 22)
24 تیر 1402
30 ساعت
 9.800.000
ثبت نام دوره
تربیت مدیر بازاریابی داده محور (آنلاین)
5
دکتر محمدمهدی پوربصیر
سه‌شنبه‌ها (17:30 الی 21:30)
7 شهریور 1402
52 ساعت
 9.800.000
ثبت نام دوره
علم داده در بازارهای مالی (آنلاین)
6
دکتر محمدصادق کریمی
یکشنبه‌ها (18:30 الی 21:30)
15 مرداد 1402
67 ساعت
 9.800.000
ثبت نام دوره
تربیت تحلیلگر داده با پایتون (آنلاین)
2
دکتر احسان خاکبازان
یکشنبه‌ها (18 الی 21:30)
16 مهر 1402
50 ساعت
 9.800.000
ثبت نام دوره

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]

دوره‌های بلند مدت علم داده
نام دوره مدرس روزهای کلاسی تاریخ مدت دوره قیمت لینک ثبت نام
علم داده کد 1 دکتر یاسر زره ساز پنجشنبه‌ها (14 الی 18) بهمن 97 100 ساعت 1.990.000 اتمام دوره
علم داده کد 2 دکتر یاسر زره ساز جمعه‌ها (9 الی 13) بهمن 97 100 ساعت 1.990.000 اتمام دوره
علم داده کد 3 دکتر یاسر زره ساز پنجشنبه‌ها (9 الی 13) بهمن 97 100 ساعت 1.990.000 اتمام دوره
علم داده کد 4 (آنلاین) دکتر یاسر زره ساز (سه‌شنبه‌ها (18.30 الی 21.30 بهمن 97 100 ساعت 1.890.000 اتمام دوره
علم داده کد 5 دکتر یاسر زره ساز پنجشنبه‌ها (13 الی 16) شهریور 98 100 ساعت 2.600.000 اتمام دوره
علم داده کد 6 دکتر یاسر زره ساز چهارشنبه‌ها (16.30 الی 20.30) فروردین 98 100 ساعت 2.600.000 اتمام دوره
علم داده کد 7 دکتر یاسر زره ساز چهارشنبه‌ها (12 الی 16) خرداد 98 100 ساعت 2.600.000 اتمام دوره
علم داده کد 8 (آنلاین) دکتر یاسر زره ساز دوشنبه‌ها (19 الی 22) خرداد 98 100 ساعت 2.450.000 اتمام دوره
علم داده کد 9 دکتر یاسر زره ساز سه‌شنبه‌ها (13 الی 17) تیر 98 100 ساعت 2.600.000 اتمام دوره
علم داده کد 10 دکتر یاسر زره ساز پنجشنبه‌ها (9 الی 12) شهریور 98 100 ساعت 2.600.000 اتمام دوره
علم داده کد 11 دکتر یاسر زره ساز پنجشنبه‌ها (17 الی 20) شهریور 98 100 ساعت 2.600.000 اتمام دوره
علم داده کد 12 دکتر یاسر زره ساز چهارشنبه‌ها (16.30 الی 20.30) مهر 98 100 ساعت 2.600.000 اتمام دوره
علم داده کد 13 (آنلاین) دکتر یاسر زره ساز سه‌شنبه‌ها (18 الی 21) آذر 98 100 ساعت 2.750.000 اتمام دوره
علم داده کد 14 دکتر یاسر زره ساز چهارشنبه‌ها (12 الی 16) آذر 98 100 ساعت 2.900.000 اتمام دوره
علم داده کد 15 دکتر یاسر زره ساز سه‌شنبه‌ها (13 الی 17) دی 98 100 ساعت 3.900.000 اتمام دوره
علم داده کد 16 دکتر فرزاد مینویی پنجشنبه‌ها (9 الی 12) اردیبهشت 99 100 ساعت 3.900.000 اتمام دوره
علم داده کد 17 (آنلاین) دکتر فرزاد مینویی چهارشنبه‌ها (18 الی 21) اردیبهشت 99 100 ساعت 2.490.000 اتمام دوره
علم داده در تحلیل کسب و کار با R کد 1 دکتر فرزاد مینویی پنجشنبه‌ها (9 الی 12) دی 98 45 ساعت 1.400.000 اتمام دوره
علم داده در تحلیل کسب و کار با R کد 2 دکتر فرزاد مینویی پنج‌شنبه‌ها (14 الی 17) بهمن 98 45 ساعت 1.400.000 اتمام دوره
علم داده کد 18 (آنلاین) دکتر فرزاد مینویی یکشنبه‌ها (18 الی 21) تیر 99 100 ساعت 2.900.000 اتمام دوره
علم داده کد 19 (حضوری) دکتر فرزاد مینویی سه‌شنبه‌ها (17 الی 20) مرداد 99 100 ساعت 3.900.000 اتمام دوره
علم داده کد 20 (آنلاین) دکتر فرزاد مینویی دوشنبه‌ها (18 الی 21) اواخر مهر 99 100 ساعت 3.300.000 اتمام دوره
هوش تجاری کد 1 (آنلاین) مجموعه مدرسین یکشنبه و سه‌شنبه (18:30 الی 21:30) مرداد 99 80 ساعت 1.450.000 اتمام دوره
هوش تجاری کد 2 (آنلاین) مجموعه مدرسین دوشنبه و چهارشنبه (18:30 الی 21:30) مرداد 99 80 ساعت 1.450.000 اتمام دوره
هوش تجاری کد 3 (آنلاین) مجموعه مدرسین یکشنبه و سه‌شنبه (18:30 الی 21:30) مهر 99 80 ساعت 2.450.000 اتمام دوره
هوش تجاری کد 4 (آنلاین) مجموعه مدرسین دوشنبه و چهارشنبه (18:30 الی 21:30) آذر 99 80 ساعت 2.450.000 اتمام دوره
آمار برای علم داده کد 1 (آنلاین) دکتر مجید ایوزیان چهارشنبه‌ها (18:00 الی 21:30) نیمه اول شهریور 75 ساعت 2.450.000 اتمام دوره
آمار برای علم داده کد 2 (آنلاین) دکتر مجید ایوزیان سه‌شنبه‌ها (18:00 الی 21:30) نیمه اول مهر 75 ساعت 2.450.000 اتمام دوره
آمار برای علم داده کد 3 (آنلاین) دکتر مجید ایوزیان یکشنبه‌ها (18:00 الی 21:30) اواخر آبان 75 ساعت 2.450.000 اتمام دوره
علم داده کد 21 (انلاین) دکتر فرزاد مینویی پنجشنبه‌ها (9:00 الی 12:00) اواخر آبان 100 ساعت 3.300.000 اتمام دوره
علم داده کد 22 (انلاین) دکتر فرزاد مینویی چهارشنبه‌ها (18:00 الی 21:00) اواسط بهمن 100 ساعت 3.600.000 اتمام دوره
آمار برای علم داده کد 4 (آنلاین) دکتر مجید ایوزیان دوشنبه‌ها (18:00 الی 21:30) اواخر بهمن 75 ساعت 2.650.000 اتمام دوره
هوش تجاری کد 5 (آنلاین) مجموعه مدرسین یکشنبه و سه‌شنبه (18:30 الی 21:30) اواسط اسفند 99 80 ساعت 2.950.000 اتمام دوره
علم داده پیشرفته کد 1 (آنلاین) دکتر فرزاد مینویی یکشنبه‌ها (18 الی 21) اواخر فروردین 1400 66 ساعت 3.900.000 اتمام دوره
آمار در علم داده کد 5 (آنلاین) دکتر مجید ایوزیان شنبه‌ها (18 الی 21:30) خرداد 1400 75 ساعت 3.500.000 اتمام دوره
هوش تجاری کد 6 (آنلاین) مهندس امیر ایمن پور دوشنبه و چهارشنبه (18:30 الی 21:30) خرداد 1400 80 ساعت 3.400.000 اتمام دوره
علم داده کد 23 (آنلاین) دکتر فرزاد مینویی دوشنبه‌ها (18 الی 21) اردیبهشت 1400 100 ساعت 3.900.000 اتمام دوره
علم داده در بازارهای مالی و معاملات الگوریتمی کد 1 (آنلاین) دکتر محمد صادق کریمی سه‌شنبه‌ها (18:30 الی 21:30) تیر 1400 67 ساعت 3.800.000 اتمام دوره
علم داده در بازارهای مالی و معاملات الگوریتمی کد 2 (آنلاین) دکتر محمد صادق کریمی سه‌شنبه‌ها (18:30 الی 21:30) 3 مرداد 1400 67 ساعت 4.200.000 اتمام دوره
علم داده پیشرفته کد 2 (آنلاین) دکتر فرزاد مینویی پنجشنبه‌ها (9:00 الی 12:00) 25 شهریور 1400 66 ساعت 4.500.000 اتمام دوره
هوش تجاری کد 7 (آنلاین) مهندس امیر ایمن پور یکشنبه و سه‌شنبه (18:30 الی 21:30) 9 شهریور 1400 80 ساعت 3.900.000 اتمام دوره
علم داده کد 24 (آنلاین) دکتر فرزاد مینویی پنجشنبه‌ها (14:00 الی 17:00) 28 مرداد 1400 100 ساعت 4.500.000 اتمام دوره
علم داده کد 25 (آنلاین) دکتر فرزاد مینویی چهارشنبه‌ها (18:00 الی 21:00) 3 آذر 1400 100 ساعت 4.900.000 اتمام دوره
هوش تجاری کد 8 (آنلاین) مهندس امیر ایمن پور دوشنبه و چهارشنبه (18:30 الی 21:30) 26 آبان 1400 100 ساعت 4.500.000 اتمام دوره
علم داده در بازارهای مالی و معاملات الگوریتمی کد 3 (آنلاین) دکتر محمد صادق کریمی سه‌شنبه‌ها (18:30 الی 21:30) 16 اذر 1400 67 ساعت 4.600.000 اتمام دوره
بازاریابی داده محور کد 1 (آنلاین) مهندس شهاب شیرین یکشنبه‌ها (18:30 الی 21:30) 9 آبان 1400 90 ساعت 2.900.000 اتمام دوره
بازاریابی داده محور کد 2 (آنلاین) مهندس شهاب شیرین سه‌شنبه‌ها (18:30 الی 21:30) 17 اسفند 1400 90 ساعت 3.500.000 اتمام دوره
آمار در علم داده کد 6 (آنلاین) دکتر مجید ایوزیان یکشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (18:30 الی 21:30) 3 مرداد 1400 50 ساعت 3.500.000 اتمام دوره
آمار در علم داده کد 7 (آنلاین) دکتر مجید ایوزیان یکشنبه‌ها (18:00 الی 21:30) دی 1400 75 ساعت 3.500.000 اتمام دوره
هوش تجاری کد 9 (آنلاین) مهندس امیر ایمن پور یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (18 الی 21) 17 بهمن 1400 110 ساعت 4.500.000 اتمام دوره
علم داده کد 26 (آنلاین) دکتر فرزاد مینویی چهارشنبه‌ها (14 الی 17) 6 بهمن 1400 100 ساعت 4.900.000 اتمام دوره
علم داده در مدیریت زنجیره تأمین کد 1 (آنلاین) دکتر احسان خاکبازان دوشنبه‌ها (18 الی 21:30) 11 بهمن 1400 100 ساعت 3.500.000 اتمام دوره
علم داده در مدیریت زنجیره تأمین کد 2 (آنلاین) دکتر احسان خاکبازان چهارشنبه‌ها (18 الی 21:40) 4 اسفند 1400 100 ساعت 3.500.000 اتمام دوره
علم داده کد 27 (آنلاین) دکتر فرزاد مینویی دوشنبه‌ها (18 الی 21) 22 فروردین 1401 100 ساعت 5.900.000 اتمام دوره
آمار در علم داده کد 8 (آنلاین) دکتر مجید ایوزیان یکشنبه‌ها (18 الی 21:30) 8 خرداد 1401 75 ساعت 4.900.000 اتمام دوره
معاملات الگوریتمی کد 4 (آنلاین) دکتر صادق کریمی مهرآبادی یکشنبه‌ها (18:30 الی 21:30) 8 خرداد 1401 67 ساعت 5.900.000 اتمام دوره
علم داده در مدیریت زنجیره تأمین کد 3 (آنلاین) دکتر احسان خاکبازان سه‌شنبه‌ها (18 الی 21:30) 21 تیر 1401 100ساعت 4.700.000 اتمام دوره
هوش تجاری کد 10 (آنلاین) مهندس امیر ایمن پور دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (18:30 الی 21:30) 26 خرداد 1401 110ساعت 5.900.000 اتمام دوره
علم داده کد 28 (آنلاین) دکتر فرزاد مینویی پنجشنبه‌ها (14 الی 17) 6 مرداد 1401 100ساعت 6.900.000 اتمام دوره
هوش تجاری کد 11 (آنلاین) مهندس امیر ایمن پور یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (18:30 الی 21:30) 9 مرداد 1401 110ساعت 6.500.000 اتمام دوره
آمار در علم داده کد 9 (آنلاین) دکتر مجید ایوزیان شنبه‌ها (18 الی 22) 11 تیر 1401 60 ساعت 3.900.000 اتمام دوره
علم داد در بازارهای مالی کد 5 (آنلاین) دکتر محمدصادق کریمی سه‌شنبه‌ها (18 الی 21) 22 شهریور 1401      
تربیت مدیر بازاریابی داده محور کد 1 (آنلاین) دکتر محمدمهدی پوربصیر  سه‌شنبه‌ها (16 الی 20)  24 خرداد 1401  52 ساعت   3.900.000 اتمام دوره
تربیت مدیر بازاریابی داده محور کد 2 (آنلاین) دکتر محمدمهدی پوربصیر  دوشنبه‌ها (17 الی 21)  28 شهریور 1401  52 ساعت   3.900.000 اتمام دوره
مهندسی داده و بیگ دیتا کد 1 (آنلاین) مهندس محمد عباسی دوشنبه‌ها (18:30 الی 21:30)  24 مرداد 1401  75 ساعت   3.900.000 اتمام دوره
مهندسی داده و بیگ دیتا کد 2 (آنلاین) مهندس محمد عباسی دوشنبه‌ها (18:30 الی 21:30)  24 مرداد 1401  75 ساعت   4.700.000 اتمام دوره
تربیت مدیر بازاریابی داده محور کد 3 (آنلاین) دکتر محمدمهدی پوربصیر سه‌شنبه‌ها (17 الی 21)  13 دی 1401 

52 ساعت 

 4.900.000 در حال برگزاری
آمار در علم داده کد 10 (آنلاین) دکتر مجید ایوزیان سه‌شنبه‌ها (18 الی 21:30)  آبان 1401  75 ساعت   5.400.000 اتمام دوره
علم داده کد 29 (آنلاین) دکتر فرزاد مینویی چهارشنبه‌ها (18 الی 21)  4 آبان 1401  100 ساعت   6.900.000 در حال برگزاری
هوش تجاری کد 12 (آنلاین) مهندس امیر ایمن پور دوشنبه‌ و چهارشنبه (18:30 الی 21:30)  9 آبان 1401  110 ساعت   7.200.000 اتمام دوره
علم داده در زنجیره تأمین کد 3 (آنلاین) دکتر احسان خاکبازان دوشنبه‌ و چهارشنبه (18 الی 21:30)  آبان 1401  100 ساعت   5.500.000 اتمام دوره
معاملات الگوریتمی کد 5 (آنلاین) دکتر محمدصادق کریمی سه‌شنبه (18:30 الی 21:30)  4 آذر 1401  67 ساعت   7.200.000 اتمام دوره
علم داده کد 30 (آنلاین) دکتر فرزاد مینویی دوشنبه‌ها (18 الی 21:30)  24 بهمن 1401  100 ساعت  8.900.000 در حال برگزاری
هوش تجاری کد 13 (آنلاین) مهندس امیر ایمن پور یکشنبه و سه‌شنبه (18 الی 21) اسفند 1401  110 ساعت  7.200.000 در حال برگزاری
هوش تجاری کد 14 (آنلاین) مهندس امیر ایمن پور دوشنبه و چهارشنبه (19 الی 22) 10 خرداد 1402 110 ساعت  8.700.000 در حال برگزاری
علم داده کد 31 (آنلاین) دکتر فرزاد مینویی پنجشنبه‌ها (14 الی 17) 29 تیر 1402 100 ساعت  9.800.000 ثبت نام دوره
هوش تجاری کد 15 (آنلاین) مهندس امیر ایمن پور یکشنبه و سه‌شنبه (19 الی 22) 12 شهریور 1402 110 ساعت  9.500.000 ثبت نام دوره
آمار در علم داده کد 13 (آنلاین) دکتر مجید ایوزیان شنبه‌ها (18 الی 21:30) 19 مرداد 1402 60 ساعت 5.900.000 ثبت نام دوره
علم داده در زنجیره تأمین کد 5 (آنلاین) دکتر احسان خاکبازان شنبه‌ها و پنجشنبه‌ها (18 الی 21:30) 19 مرداد 1402 70 ساعت 7.200.000 ثبت نام دوره
تحلیلگر داده با پایتون کد 1 (آنلاین) دکتر احسان خاکبازان یکشنبه‌ها (18 الی 21:30) 18 تیر 1402 50 ساعت 4.500.000 تکمیل ظرفیت
دوره جامع OKR کد 4 مهندس امیر ایمن پور شنبه‌ها (19 الی 22) 24 تیر 1402 30 ساعت 3.000.000 ثبت نام دوره
تربیت مدیر بازاریابی داده محور کد 5 (آنلاین) دکتر محمدمهدی پوربصیر سه‌شنبه‌ها (17:30 الی 21:30) 14 شهریور 1402 52 ساعت 7.200.000 ثبت نام دوره
معاملات الگوریتمی کد 6 (آنلاین) دکتر محمد صادق کریمی یکشنبه‌ها (18:30 الی 21:30) 15 مرداد 1402 67 ساعت 9.500.000  
تحلیلگر داده با پایتون کد 2 (آنلاین) دکتر احسان خاکبازان یکشنبه‌ها (18 الی 21:30) 16 مهر 1402 50 ساعت 4.500.000 ثبت نام دوره

 

دوره‌های سایر حوزه ها
نام دوره مدرس روزهای کلاسی شروع شهریه (تومان) مدت دوره لینک ثبت نام
دوره آنلاین مدیریت محصول (کد 1) آیدین کاظمی پنجشنبه‌ها (19 الی 22)
جمعه‌ها (19 الی 22)
مرداد 99 1.650.000 70 اتمام دوره
دوره آنلاین مدیریت محصول (کد 2) آیدین کاظمی چهارشنبه‌ها (19 الی 22)
پنجشنبه‌ها (15 الی 18)
شهریور 99 1.950.000 70 اتمام دوره
دوره آنلاین مدیریت محصول (کد 3) آیدین کاظمی یکشنبه‌ها (19 الی 22)
دوشنبه‌ها (19 الی 22)
نیمه اول آذر 99 2.250.000 80 اتمام دوره
دوره آنلاین مدیریت محصول (کد 4) آیدین کاظمی سه‌شنبه‌ها (19 الی 22)
چهارشنبه‌ها (19 الی 22)
اواخر بهمن 99 2.950.000 80 اتمام دوره
دوره آنلاین مدیریت محصول (کد 5) آیدین کاظمی ‌شنبه‌ها (19 الی 22)
یکشنبه‌ها (19 الی 22)
اواخر بهمن 99 3.900.000 80 اتمام دوره
دوره آنلاین مدیریت محصول (کد 6) آیدین کاظمی دوشنبه‌ها (19 الی 22)
چهارشنبه‌ها (19 الی 22)
18 مرداد 1400 4.900.000 100 اتمام دوره
دوره آنلاین مدیریت محصول (کد 7) آیدین کاظمی شنبه‌ها (19 الی 22)
دوشنبه‌ها (19 الی 22)
آبان 1400  4.900.000 100 اتمام دوره
دوره آنلاین مدیریت محصول (کد 8) آیدین کاظمی یکشنبه‌ها (19 الی 22)
چهارشنبه‌ها (19 الی 22)
26 دی 1400 4.900.000 100 اتمام دوره
دوره آنلاین مدیریت محصول (کد 9) آیدین کاظمی سه‌شنبه‌ها (10 الی 13)
چهارشنبه‌ها (10 الی 13)
نیمه دوم خرداد 1401 5.900.000 100 در حال برگزاری
دوره آنلاین مدیریت محصول (کد 10) آیدین کاظمی یکشنبه‌ها (19 الی 22)
سه‌شنبه‌ها (19 الی 22)
تیر  1401 5.900.000 100 در حال ثبت نام
دوره آنلاین طراحی محصول (کد 1) رامین خطیبی دوشنبه‌ها (19 الی 22)
پنجشنبه‌ها (19 الی 22)
22 آذر 1400 5.900.000 100 اتمام دوره
دوره آنلاین طراحی محصول (کد 2) رامین خطیبی دوشنبه‌ها (19 الی 22)
چهارشنبه‌ها (19 الی 22)
22 آذر 1400 3.900.000 100 اتمام دوره
دوره آنلاین برنامه نویسی در وب (کد 1) کسری طوفانی دوشنبه‌ها (19 الی 21)
پنجشنبه‌ها (18 الی 21)
29 آذر 1400 2.900.000 70 اتمام دوره
دوره جامع بلاکــــچین (کد 1) دکتر محمدرضا قدوسی پنجشنبه‌ها (13 الی 19) 14 بهمن 1400 3.500.000 45 اتمام دوره
دوره جامع بلاکــــچین (کد 2) دکتر محمدرضا قدوسی پنجشنبه‌ها (10 الی 13) 22 اردیبهشت 1401 4.400.000 45 در حال برگزاری

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”100px”][/vc_column][/vc_row]