تقویم آموزشی سالانه - مؤسسه آموزش عالی آزاد توسعه

تقویم آموزشی سال 98

دوره‌های بلند مدت علم داده

نام دوره مدرس روزهای کلاسی تاریخ مدت دوره قیمت لینک ثبت نام
علم داده کد 1 دکتر یاسر زره ساز پنجشنبه‌ها (14 الی 18) بهمن 97 100 ساعت 1.990.000 اتمام دوره
علم داده کد 2 دکتر یاسر زره ساز جمعه‌ها (9 الی 13) بهمن 97 100 ساعت 1.990.000 اتمام دوره
علم داده کد 3 دکتر یاسر زره ساز پنجشنبه‌ها (9 الی 13) بهمن 97 100 ساعت 1.990.000 اتمام دوره
علم داده کد 4 (آنلاین) دکتر یاسر زره ساز (سه‌شنبه‌ها (18.30 الی 21.30 بهمن 97 100 ساعت 1.890.000 اتمام دوره
علم داده کد 5 دکتر یاسر زره ساز پنجشنبه‌ها (13 الی 16) شهریور 98 100 ساعت 2.600.000 در حال برگزاری
علم داده کد 6 دکتر یاسر زره ساز چهارشنبه‌ها (16.30 الی 20.30) فروردین 98 100 ساعت 2.600.000 اتمام دوره
علم داده کد 7 دکتر یاسر زره ساز چهارشنبه‌ها (12 الی 16) خرداد 98 100 ساعت 2.600.000 اتمام دوره
علم داده کد 8 (آنلاین) دکتر یاسر زره ساز دوشنبه‌ها (19 الی 22) خرداد 98 100 ساعت 2.450.000 اتمام دوره
علم داده کد 9 دکتر یاسر زره ساز سه‌شنبه‌ها (13 الی 17) تیر 98 100 ساعت 2.600.000 در حال برگزاری
علم داده کد 10 دکتر یاسر زره ساز پنجشنبه‌ها (9 الی 12) شهریور 98 100 ساعت 2.600.000 در حال برگزاری
علم داده کد 11 دکتر یاسر زره ساز پنجشنبه‌ها (17 الی 20) شهریور 98 100 ساعت 2.600.000 در حال برگزاری
علم داده کد 12 دکتر یاسر زره ساز چهارشنبه‌ها (16.30 الی 20.30) مهر 98 100 ساعت 2.600.000 در حال برگزاری
علم داده کد 13 (آنلاین) دکتر یاسر زره ساز سه‌شنبه‌ها (18 الی 21) آذر 98 100 ساعت 2.750.000 در حال برگزاری
علم داده کد 14 دکتر یاسر زره ساز چهارشنبه‌ها (12 الی 16) آذر 98 100 ساعت 2.900.000 در حال برگزاری
علم داده کد 15 دکتر یاسر زره ساز سه‌شنبه‌ها (13 الی 17) دی 98 100 ساعت 3.900.000 در حال برگزاری
علم داده کد 16 دکتر فرزاد مینویی

پنجشنبه‌ها (9 الی 12)

اردیبهشت 99 100 ساعت 3.900.000 تکمیل ظرفیت
علم داده کد 17 (آنلاین) دکتر فرزاد مینویی

چهارشنبه‌ها (18 الی 21)

اردیبهشت 99 100 ساعت 2.490.000 در حال برگزاری
علم داده در تحلیل کسب و کار با R کد 1 دکتر فرزاد مینویی پنجشنبه‌ها (9 الی 12) دی 98 45 ساعت 1.400.000 در حال برگزاری
علم داده در تحلیل کسب و کار با R کد 2 دکتر فرزاد مینویی

پنج‌شنبه‌ها (14 الی 17)

بهمن 98 45 ساعت 1.400.000 ثبت نام دوره
علم داده کد 18 (آنلاین) دکتر فرزاد مینویی

یکشنبه‌ها (18 الی 21)

تیر 99 100 ساعت 2.900.000  ثبت نام دوره  

دوره‌های حوزه بورس

نام دوره مدرس روزهای کلاسی شهریه (تومان) مدت دوره لینک ثبت نام
دوره مبانی بورس محمد حسین کیانی پنجشنبه 25 اردیبهشت (14 الی 18) 180.000 4 ساعت ثبت نام دوره
دوره تحلیل تکنیکال بورس سید جواد حسینی

چهارشنبه‌ها (18 الی 21)

شروع از 31 اردیبهشت

600.000 20 ساعت ثبت نام دوره
دوره صفر تا صد بورس سید علی طباطبایی

یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (18 الی 21)

شروع از 18 خرداد

1.198.000 60 ساعت ثبت نام دوره

 

دوره‌های سایر حوزه ها

نام دوره مدرس روزهای کلاسی شهریه (تومان) مدت دوره لینک ثبت نام
دوره یکساله مدیریت پروژه جمعی از اساتید پنجشنبه و جمعه 4.400.000 142 ساعت ثبت نام دوره
دوره آنلاین اکسل کاربردی دکتر سجاد شکوهیار شنبه 17 خرداد (18 الی 21)
یکشنبه 18 خرداد (9 الی 13)
شنبه 24 خرداد (18 الی 21)
یکشنبه 25 خرداد (9 الی 13)
320.000 12 ساعت ثبت نام دوره
دوره آنلاین مهارت‌هار نرم در بازار کار مهندس علی فلاح پور پنجشنبه‌ 28 فروردین (14 الی 18)
جمعه 29 فروردین (9 الی 13)
پنجشنبه 5 اردیبهشت (14 الی 18)
260.000 12ساعت ثبت نام دوره