طرح 3: دوره علم داده (1.400.000 تومان نقد + یک چک 2.500.000 تومان)

1,400,000 تومان

در این نوع 1.400.000 تومان به صورت نقد پرداخت می شود و شرکت کننده می‌بایست یک فقره چک به مبلغ 2.500.000 تومان حداکثر تا سررسید 5 بهمن 98 به موسسه توسعه تحویل نماید.

لینک مشاهده تعهدنامه ثبت نام