دوره علم داده در بازارهای مالی و معاملات الگوریتمی با Python

بدون امتیاز 0 رای
5,900,000 تومان

دوره علم داده در بازارهای مالی و معاملات الگوریتمی پس از انقلاب صنعتی چهارم، مهمترین دارایی شرکت های فناور، داده…

62
5,900,000 تومان