درخواست به عنوان مدرس

موسسه آموزش عالی آزاد توسعه در راستای وسعت بخشیدن به همکاری با اساتید مجرب و خبره و ایجاد فرصت تدریس در موسسه برای علاقه مندان بخش دعوت به همکاری از اساتید را ایجاد نموده است.
شایان ذکر است این بخش ویژه افرادی است که یا سابقه تدریس داشته باشند یا بر اساس دانش، توانمندی و مهارت های خود درخواست برای تدریس را دارا می باشند.
از علاقه مندان تقاضا می‌شود فرم دعوت به همکاری از اساتید را تکمیل نمایند و رزومه خود را در ضمیمه فرم تکمیل شده ارسال نمایند. پس از بررسی های مقدماتی با رزومه های واجد شرایط اولیه تماس و مراحل بعدی همکاری اطلاعات رسانی می گردد.

نام
نام خانوادگی
شماره موبایل
شماره تلفن ثابت
تاریخ تولد
جنسیت

مردزن

آدرس محل سکونت
حوزه ها و دوره های مورد علاقه جهت تدریس
ایمیل
پیوست رزومه
توضیحات تکمیلی