صفحه اصلی
کنترل پروژه
مهندسی ومدیریت کیفیت
نرم افزارهای مهندسی
تربیت پژوهشگر
مدیریت مالی
مدیریت وکسب و کار
همایش وکنفرانس
خدمات آنلاین
   تقویم آمورشی 96

 جهت اطلاع از تقویم آموزشی هریک از حوزه های زیر روی عنوان موردنظر کلیک نمایید

1.  تقویم آموزشی دوره های آموزشی نرم افزارهای مهندسی صنایع

2.  تقویم آموزشی دوره های حوزه برنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه

3.  تقویم آموزشی دوره تربیت پژوهشگر

4.  تقویم آموزشی دوره های کیفیت

5.  تقویم آموزشی دوره های برنامه ریزی و کنترل

6.  تقویم آموزشی دوره های مهندسی و مدیریت مالی

7.  تقویم آموزشی دوره های مدیریت و کسب و کار

تخفیفات زمانی ثبت نام در دوره های آموزشی موسسه توسعه به شرح زیر می باشد

 

·    ثبت نام تا 3 ماه پیش از شروع دوره  ---   20% تخفیف

·    ثبت نام تا 2 ماه پیش از شروع دوره  ---   15% تخفیف

·    ثبت نام تا 1 ماه پیش از شروع دوره  ---   10% تخفیف

·    ثبت نام تا 15 روز پیش از شروع دوره  ---   05% تخفیف

جهت اطلاع از تعرفه تخفیفات موسسه توسعه کلیک نمایید


 1-تقویم آموزشی دوره های آموزشی نرم افزارهای مهندسی صنایع (جهت اطلاعات بیشتر روی عنوان هر دوره کلیک نمائید)

کد دوره

عنوان دوره

مدرس

تاریخ برگزاری

مدت زمان

(ساعت)

هزینه دوره 

(تومان)

وضعیت

word حرفه ای

آموزش word ویژه نگارش پایان نامه،کتاب،کار وارجاع دهی متون با Endnote

 

دکتر شکوهیار

دکتر اسماعیلی

دکتر تقی پور

مهندس جهانشاهی

 مهندس غفاریان

مهندس ظهوری

دکتر نایبی

متعاقبا اعلام می گردد

8

148.000

درحال ثبت نام

اکسل کاربردی

(کد 1)

دوره آموزش اکسل کاربردی (از مقدماتی تا حرفه ای)

5شنبه 96/05/05 (12-20)

جمعه 96/05/06 (8-14)

5شنبه 96/05/12 (14-20)

جمعه 96/05/13 (8-14)

26 448.000 درحال ثبت نام

اکسل کاربردی

(کد جدید)
دوره آموزش اکسل کاربردی (از مقدماتی تا حرفه ای)

5شنبه 96/06/02 (12-20)

جمعه 96/06/03 (8-14)

5شنبه 96/06/09 (14-20)

جمعه 96/06/10 (8-14)

26 448.000 درحال ثبت نام

اکسل کاربردی

(ویژه در طول هفنه)

دوره آموزش اکسل کاربردی (از مقدماتی تا حرفه ای)

چهارشنبه 96/04/21 (15/30-20/30)

دوشنبه 96/04/26 (17/30-20/30)

چهارشنبه 96/04/28 (15/30-20/30)

دوشنبه 96/05/02 (17/30-20/30)

چهارشنبه 96/05/04 (15/30-20/30)

دوشنبه 96/05/09 (17/30-20/30)

چهارشنبه 96/05/11 (15/30-17/30)

26 448.000 تکمیل ظرفیت

اکسل پیشرفته

(کد1)

آموزش اکسل پیشرفته (VBA و ماکرو نویسی)

5شنبه 96/05/19 (14-20)

جمعه 96/05/20 (8-14)

12 218.000 درحال ثبت نام

اکسل پیشرفته

(کد2)

(ویژه در طول هفنه)

آموزش اکسل پیشرفته (VBA و ماکرو نویسی)

دوشنبه 96/06/13 (14-20)

چهارشنبه 96/06/15 (14-20) 

12 218.000 درحال ثبت نام

داشبوردسازی در اکسل

(کد1)

دوره آموزشی ساخت داشبوردهای مدیریتی در اکسل

5شنبه 96/06/16 (8-14)

جمعه 96/06/17 (14-20)

12 218.000 درحال ثبت نام

داشبوردسازی در اکسل

(کد2)

(ویژه در طول هفنه)

دوره آموزشی ساخت داشبوردهای مدیریتی در اکسل

دوشنبه 96/05/16 (14-20)

چهارشنبه 96/05/18 (14-20)

12 218.000 درحال ثبت نام

اکسل در حسابداری

کاربرد اکسل در حسابداری و مدل سازی مالی در اکسل

جمعه 96/06/10 (9-17)

جمعه 96/06/17 (9-17)

16

338.000

درحال ثبت نام

MATLAB

(کد جدید)

آموزش نرم افزار Matlab (کدنویسی)

جمعه 96/05/13 (8-14)

جمعه 96/05/20 (8-14)

12 198.000 درحال ثبت نام

Access

آموزش نرم افزار Access  ویژه مهندسین صنایع

5شنبه 96/05/19 (12-20)

جمعه 96/05/20 (8-16)

16

198.000

درحال ثبت نام

Access

کدجدید

آموزش نرم افزار Access  ویژه مهندسین صنایع

5شنبه 96/06/09 (12-20)

جمعه 96/06/10 (8-16)

16 198.000 درحال ثبت نام

Arena

و ED

آموزش نرم افزارهای شبیه سازی Arena و ED

5شنبه 96/06/23 (14-19)

جمعه 96/06/24 (9-14)

5شنبه 96/06/30 (14-19)

جمعه 96/06/31(9-14)

20

198.000

درحال ثبت نام

Lingo

آموزش نرم افزار Lingo (بهینه سازی)

تابستان 96

8

178.000

درحال ثبت نام

GAMS

(کد 1)

آموزش نرم افزار GAMS (بهینه سازی)

یکشنبه 96/05/08 (14-20)

سه شنبه 96/05/10 (14-20)

12

168.000

درحال ثبت نام

GAMS

(کد 2)

آموزش نرم افزار GAMS (بهینه سازی)

5شنبه 96/06/09 (14-20)

جمعه 96/06/10 (9-15)

12 168.000 درحال ثبت نام

Minitab و آمار کاربردی

  آموزش نرم افزار Minitab و مباحث کاربردی آمار در صنعت

5شنبه 96/05/26 (14-20)

جمعه 96/05/27 (8-14)

5شنبه 96/06/02 (14-20)

جمعه 96/06/03 (14-20)

24

428.000

درحال ثبت نام


 2- تقویم آموزشی دوره های حوزه برنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه (جهت اطلاعات بیشتر روی عنوان هر دوره کلیک نمائید)

کد دوره

عنوان دوره ها

مدرس

تاریخ برگزاری

مدت زمان

( ساعت)

هزینه دوره

(تومان)

وضعیت

MBA پروژه

(کد K-جدید)

دوره عالی MBA پروژه

دکتر سبزه پرور

دکتر شکوهیار

دکتر پرچمی

دکتر عباسیان جهرمی

دکتر گرجی

دکتر شاکری

دکتر برادران

مهندس خسروی

مهندس غفاریان

مهندس امیدی

مهندس بینات

مهندس سیفی

روزهای پنجشنبه و جمعه

شروع دوره: 5شنبه 96/06/09

300 4.200.000

درحال ثبت نام

ICB همراه با آزمون سطح E

دوره مديريت پروژه براساس استاندارد ICB همراه با آزمون سطح E

تابستان 96

80

2.000.000

درحال ثبت نام

ICB همراه با آزمون سطح D

دوره مديريت پروژه براساس استاندارد ICB همراه با آزمون سطح D

تابستان 96

80

2.500.000

درحال ثبت نام

مبانی پروژه

آشنایی با تعاریف و مفاهیم پایه مدیریت پروژه

جمعه 96/06/03 (20-14)

6

138.000

درحال ثبت نام

PMBOK

آشنائی با ماژول های مدیریت پروژه بر اساس

استاندارد PMBOK

5شنبه 96/06/09 (20-14)

جمعه 96/06/10 (8-14)

5شنبه 96/06/16 (20-14)

جمعه 96/06/17 (8-14)

5شنبه 96/06/23 (20-14)

جمعه 96/06/24 (8-14)

36

568.000

درحال ثبت نام

 

MSP و p6

(در طول هفنه)

دوره طلایی آموزش کاربردی همزمان MSP و P6

4شنبه 96/05/04 (14-20:30)

2شنبه 96/05/09 (14-20:30)

4شنبه 96/05/11(14-20:30)

2شنبه 96/05/16 (14-20:30)

4 شنبه 96/05/18 (15-20)

2شنبه 96/05/23 (16-20)

4 شنبه 96/05/25 (15-20)

2شنبه 96/05/30 (15-20)

4شنبه 96/06/01 (15-20)

50

 806.000

درحال ثبت نام

MSP

(کد 1)

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده

از نرم افزارMSP

5شنبه 96/04/15 (14-20:30)

5شنبه 96/04/22 (14-20:30)

5شنبه 96/05/05 (14-20:30)

5شنبه 96/05/12 (14-20:30)

26 478.000 تکمیل ظرفیت

MSP

(کد 2)

(ویژه در طول هفنه)

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده

از نرم افزارMSP

4شنبه 96/05/04 (14-20:30)

2شنبه 96/05/09 (14-20:30)

4شنبه 96/05/11 (14-20:30)

2شنبه 96/05/16 (14-20:30)

26 478.000 درحال ثبت نام

MSP

(کد جدید)

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده

از نرم افزارMSP

5شنبه 96/05/26 (13-20)

جمعه 96/05/27 (8-14)

5شنبه 96/06/02 (13-20)

جمعه 96/06/03 (8-14)

26 478.000 درحال ثبت نام

P6

(کد 1)

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده

از نرم افزار P6

جمعه 96/04/16 (8-14)

جمعه 96/04/23 (8-14)

جمعه 96/05/06 (8-14)

جمعه 96/05/13 (8-14)

24 418.000 درحال ثبت نام

P6

(کد 2)

(ویژه در طول هفنه)

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده

از نرم افزارp6

4شنبه 96/05/18 (15-20)

2شنبه 96/05/23 (16-20)

4شنبه 96/05/25 (15-20)

2شنبه 96/05/30 (15-20)

4شنبه 96/06/01 (15-20)

24 418.000 درحال ثبت نام

P6

(کد جدید)

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده

از نرم افزار P6

5شنبه 96/06/02 (8-14)

جمعه 96/06/03 (8-14)

5شنبه 96/06/09 (8-14)

جمعه 96/06/10 (8-14)

24 418.000 درحال ثبت نام

Excel پروژه

(کد 1)

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده

از نرم افزار Excel

5شنبه 96/05/26 (20-13)

جمعه 96/05/27 (9-17)

15 288.000 درحال ثبت نام

Excel پروژه

(کد 2)

(ویژه در طول هفنه)

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده

از نرم افزار Excel

2شنبه 96/06/13 (13-20)

4شنبه 96/06/15 (12-20)

15 288.000 درحال ثبت نام

PertMaster

آشنایی با مدیریت ریسک بانرم افزار Oracle Primavera PertMaster

5شنبه 96/06/23 (12-20)

جمعه 96/06/24 (9-17)

 16

328.000

 درحال ثبت نام

COMFAR III دوره آموزشی ارزیابی اقتصادی پروژه ها با نرم افزار COMFAR III

5شنبه 96/06/30 (12-19)

جمعه 96/06/31 (9-17)

15 288.000

درحال ثبت نام

متره و برآورد

دوره متره و بر آورد و آشنایی با فهرست بها و نحوه تنظیم صورت وضعیت

5شنبه 96/06/02 (20-14)

جمعه 96/06/03 (15-9)

12

278.000

درحال ثبت نام

قراردادهای EPC

آشنایی با مدیریت قراردادهای EPC مباني حقوقي، شرايط عمومي و خصوصي پيمان

5شنبه 96/06/09 (14-20)

جمعه 96/06/10 (9-15)

5شنبه 96/06/16 (14-20)

18

378.000

درحال ثبت نام

استاندارد مدیریت پروژه

مقایسه تطبیقی سه استاندارد ISO10006:2003, ISO21500:2012, PMBOK2012

تابستان 96

6

138.000

درحال ثبت نام

CLAIM MANAGEMENT

 آموزش مدیریت ادعا (CLAIM MANAGEMENT)

متعاقباً اعلام می گردد

8

278.000

درحال ثبت نام

EPM

آشنایی با نرم افزار EPM) Microsoft Project Server)

متعاقباً اعلام می گردد

12

288.000

درحال ثبت نام

DCC

دوره DCC (کنترل مدارک و مستندات مهندسی پروژه ها)

جمعه 96/04/23 (20-14)

5شنبه 96/05/05 (14-20)

12

228.000

درحال ثبت نام

DCC تکمیلی

آموزش تهیه دیتابیس کنترل مدارک مهندسی(DCC) با استفاده از نرم افزار ACCESS

5شنبه 96/05/19 (15-20)

جمعه 96/05/20 (9-14)

5شنبه 96/05/26 (15-20)

15
288.000
درحال ثبت نام

EVM

دوره مدیریت هزینه بر اساس EVM Method و آشنایی با مدل تعالی پروژه(PEM)

تابستان 96

8

208.000

درحال ثبت نام

 تاخیرات پروژه

 تجزیه وتحلیل ونحوه بررسی تاخیرات پروژه ها

جمعه 96/07/07 (16-8)

8

178.000

درحال ثبت نام

مدیریت پروژه عملی

آشنایی با مدیریت پروژه عملی در صنایع 

جمعه 96/05/06 (14-20)

6

158.000

درحال ثبت نام


3-تقویم آموزشی دوره تربیت پژوهشگر (جهت اطلاعات بیشتر روی عنوان هر دوره کلیک نمائید)

کد دوره

نام دوره

مدرس

تاریخ برگزاری

مدت زمان

(ساعت)

هزینه دوره 

(تومان)

وضعیت

روش های تصمیم گیری و حل مساله

تکنیک­ ها و روش های کاربردی تصمیم گیری و حل مساله

دکتربشیری

دکتر امیری

دکتر برادران

دکتر اسماعیلی

مهندس جهانشاهی

 

 

تابستان 96

16

278.000

درحال ثبت نام

word حرفه ای

آموزش word ویژه نگارش پایان نامه،کتاب،کار وارجاع دهی متون با Endnote

5شنبه 96/04/22 (10-14)

جمعه 96/04/23 (14-18)

8

148.000

درحال ثبت نام

پروپوزال نویسی

(کد 1)

کارگاه پروپوزال نویسی

جمعه 96/05/20 (14-8)

6

138.000

درحال ثبت نام

پروپوزال نویسی

(کد 2)

کارگاه پروپوزال نویسی سه شنبه 96/06/07 (14-20) 6 138.000 درحال ثبت نام

مقاله نویسی

(کد 1)

دوره  آموزش مقاله نویسی

جمعه 96/05/27 (14-8)

8

148.000

درحال ثبت نام

مقاله نویسی

(کد 2)

دوره  آموزش مقاله نویسی سه شنبه 96/06/07 (14-20) 8 148.000 درحال ثبت نام

Matlab

(کد 1)

آموزش نرم افزار Matlab (کدنویسی)

جمعه 96/04/16 (8-14)

جمعه 96/04/23 (8-14)

12 198.000 درحال ثبت نام

Matlab

(کد 2)

آموزش نرم افزار Matlab (کدنویسی)

یکشنبه 96/04/25 (14-20)

سه شنبه 96/04/27 (14-20)

12 198.000 درحال ثبت نام

MATLAB

(کد جدید)

آموزش نرم افزار Matlab (کدنویسی)

جمعه 96/05/13 (8-14)

جمعه 96/05/20 (8-14)

12 198.000 درحال ثبت نام

فراابتکاری

(کد 1)

الگوریتم های فراابتکاری(متاهیوریستیک) و نحوه کدنویسی آنها درنرم افزار متلب

5شنبه 96/05/05 (13-20)

جمعه 96/05/06 (8-14)

5شنبه 96/05/12 (13-20)

جمعه 96/05/13 (8-14)

26 448.000

درحال ثبت نام

فراابتکاری

(کد 2)

الگوریتم های فراابتکاری(متاهیوریستیک) و نحوه کدنویسی آنها درنرم افزار متلب

یکشنبه 96/05/22 (14-20)

سه شنبه 96/05/24 (14-20)

یکشنبه 96/05/29 (14-20)

سه شنبه 96/05/31 (13-20)

26 448.000 درحال ثبت نام

داده کاوی

مدیریت ارتباط با مشتری و رفتارسنجی مشتریان با رویکردهای داده‌کاوی (آموزش Clementine)

جمعه 96/05/06 (20-14)

جمعه 96/05/13 (20-14)

جمعه 96/05/20 (20-14)

جمعه 96/05/27 (20-14)

24

428.000

درحال ثبت نام

 SPSS

مهندسی کیفیت در سازمان های خدماتی(بررسی رضایت سنجی مشتری با SPSS)

5شنبه 96/04/15 (14-20)

جمعه 96/04/16 (8-14)

5شنبه 96/04/22 (14-20)

18

338.000

درحال ثبت نام

فنون ادامه تحصیل در خارج

     دوره آموزش فنون ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور

تابستان 96

8

268.000

درحال ثبت نام


4-تقویم آموزشی دوره های کیفیت (جهت اطلاعات بیشتر روی عنوان هر دوره کلیک نمائید)

کد دوره

نام دوره

مدرسین

تاریخ برگزاری

مدت زمان

(ساعت)

هزینه دوره 

(تومان)

وضعیت

MBA کیفیت

(کد F-کد جدید)

 دوره عالی MBA کیفیت

 

دکتر نورالسناء

دکتراسماعیلی

دکتر برادران

دکتر یوسفی

روزهای پنجشنبه و جمعه

شروع دوره: از 5شنبه 96/04/15

300

4.000.000

درحال ثبت نام

حرفه ای کیفیت

مهندسی حرفه ای کیفیت

5شنبه 96/06/09(14-20)

جمعه 96/06/10 (8-14)

5شنبه 96/06/16 (14-20)

جمعه 96/06/17 (8-14)

5شنبه 96/06/23 (14-20)

جمعه 96/06/24 (8-14)

36

688.000

درحال ثبت نام

مبانی کیفیت و SPC

دوره مبانی واژگان تخصصی کیفیت و آشنایی با SPC

5شنبه 96/06/09 (14-20)

6 138.000

درحال ثبت نام

 شش سیگما و کمربند زرد

مبانی شش سیگما و کلیات کمربند زرد شش سیگما

5شنبه 96/06/30 (12-20)

5شنبه 96/06/31 (9-17)

16

298.000

درحال ثبت نام

کمربند سبز

کمربند سبز شش سیگما

تابستان 96

24

428.000

درحال ثبت نام

HSE-MS

  سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست- HSE-MS

تابستان 96

12

218.000

درحال ثبت نام

IMS - ISO

 سیستم مدیریت یکپارچه(IMS) مجموعه دوره هایISO9001:2015,ISO14001:2015, OHSAS18001:2007

5شنبه 96/05/19 (14-19:30)

جمعه 96/05/20 (9-14:30)

5شنبه 96/05/26 (14-19:30)

جمعه 96/05/27 (9-14:30)

5شنبه 96/06/02 (14-19)

جمعه 96/06/03 (9-14)

32 488.000 درحال ثبت نام

ISO9001

ISO9001:2015

5شنبه 96/05/19 (14-19:30)

جمعه 96/05/20 (9-14:30)

5شنبه 96/05/26 (14-19:30)

جمعه 96/05/27 (9-14:30)

22
398.000 درحال ثبت نام

ممیزی و تربیت مشاور 9001

ممیزی داخلی و تربیت مشاور استقرار استاندارد مدیریت کیفیت 9001:2015

5شنبه 96/06/09 (14-20)

جمعه 96/06/10 (8-14)

5شنبه 96/06/16 (14-20)

18

338.000

درحال ثبت نام

ISO TS 16949 

دوره آشنایی با الزامات و ممیزی داخلی استاندارد ISO TS 16949

تابستان 96

18

338.000

درحال ثبت نام

کیفیت در خدمات

مهندسی کیفیت در سازمان های خدماتی(بررسی رضایت سنجی مشتری با SPSS)

5شنبه 96/04/15 (14-20)

جمعه 96/04/16 (8-14)

5شنبه 96/04/22 (14-20)

18

338.000

درحال ثبت نام

 آمار کاربردی

  تحلیل آماری داده های فرآیندی با استفاده از نرم افزارMINITAB

5شنبه 96/05/26 (14-20)

جمعه 96/05/27 (8-14)

5شنبه 96/06/02 (14-20)

جمعه 96/06/03 (14-8)

24

428.000

درحال ثبت نام

FMEA

POKA-YOKE

EFQM

 کارگاه آموزش FMEA (تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن)، پوکایوکه (روش کاهش خطاهای انسانی) و مدل تعالی سازمانی EFQM

تابستان 96

7 168.000

درحال ثبت نام

DFSS

DFSS با رویکرد استفاده از ابزار QFD

تابستان 96

16

348.000

درحال ثبت نام

DOE

طراحی آزمایشات - DOE

جمعه 96/05/13 (8:30-14:30)

جمعه 96/05/20 (8:30-14:30)

جمعه 96/05/27 (8:30-14:30)

18

598.000

درحال ثبت نام


5تقویم آموزشی دوره های برنامه ریزی و کنترل (جهت اطلاعات بیشتر روی عنوان هر دوره کلیک نمائید)

کد دوره

نام دوره

مدرس

تاریخ برگزاری

مدت زمان

(ساعت)

هزینه دوره 

(تومان)

وضعیت

مفاهیم و متدهای تولید

آشنایی با تکنیک های برنامه ریزی تولید و کاربرد آن در مدیریت برنامه ریزی منابع سازمانی

گروه اساتید تولید

جمعه 96/04/16 (8-16)

جمعه 96/04/23 (8-16)

جمعه 96/04/30 (8-16)

24

388.000

درحال ثبت نام

 Resource Manager

برنامه ریزی تولید با نرم افزار Resource Manager

تابستان 96

12

218.000

درحال ثبت نام


6- تقویم آموزشی دوره های مهندسی و مدیریت مالی (جهت اطلاعات بیشتر روی عنوان هر دوره کلیک نمائید)

کد دوره

نام دوره

مدرس

تاریخ برگزاری

مدت زمان

(ساعت)

هزینه دوره

(تومان)

وضعیت

MBA مالی

(کد B)

دوره عالی MBA مالی

 

روزهای پنجشنبه و جمعه

شروع دوره: جمعه 96/03/25

300

4.000.000

درحال ثبت نام

CFA دوره جامع تحلیل گری مالی و سرمایه گذاری مبتنی بر استاندارد بین المللی CFA   جمعه 17 شهریور
150
2.600.000 درحال ثبت نام

مدارک مالی

کارگاه آشنایی با مدارک حرفه ای حوزه مالی در ایران و جهان

 

دکتر علیرضا فلاح میرزایی

دکتر کاشف بهرامی

دکتر مهر آیین

دکتر سودبخش

 مهندس خوشوقتی

مهندس ظهوری

مهندس شریفلو

متعاقباً اعلام میگردد

4

118.000

درحال ثبت نام

اصول حسابداری

دوره آشنایی با طراحی و اجرای سیسنم حسابداری با نگاهی بر IFRS

جمعه 96/04/16 (8-14)

5شنبه 96/04/22 (14-20)

جمعه 96/04/23 (8-14)

18 408.000

درحال ثبت نام

اقتصادسنجی و Eviews

دوره آموزشی اقتصاد سنجی کاربردی با تاکید بر نرم ­افزار Eviews

تابستان 96 18 408.000 درحال ثبت نام
کنترل هزینه
کنترل هزینه با محوریت بودجه ریزی
تابستان 96 12 248.000 درحال ثبت نام
متلب در حسابداری کاربرد متلب در حسابداری و مالی تابستان 96 16 308.000 درحال ثبت نام

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

دوره تهیه، تنظیم، تجزیه و تحلیل صورت های مالی

5شنبه 96/05/05 (12-20)

جمعه 96/05/06 (8-16)

5شنبه 96/05/12 (12-20)

24

528.000

درحال ثبت نام

مدیریت مالی برای مدیران

دوره مدیریت مالی برای مدیران با تمرکز بر تجزیه و تحلیل صورت های مالی

5شنبه 96/05/05 (12-20)

جمعه 96/05/06 (8-16)

5شنبه 96/05/12 (12-20)

24
528.000 درحال ثبت نام

اکسل در حسابداری

کاربرد اکسل در حسابداری و مدل سازی مالی در اکسل

جمعه 96/05/06 (8-14)

جمعه 96/05/13 (8-14)

جمعه 96/05/20 (8-14)

18

348.000

 درحال ثبت نام

مالیات بر ارزش افزوده

 

دوره آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده و معافیت های آن

جمعه 96/05/06 (9-17)

8

228.000

درحال ثبت نام

مالیات مستقیم

 

دوره آشنایی با قوانین مالیات های مستقیم و معافیت های آن جمعه 96/04/23 (9-17) 8 228.000 درحال ثبت نام

قانون کار و تامین اجتماعی

کارگاه الزامات قانون کار،روابط کار و الزامات آئین دادرسی مراجع حل اختلاف قانون کار (کارگاه الزامات قانون کار و تامین اجتماعی)

5شنبه 96/06/09 (12-20)

5شنبه 96/06/16 (12-20) 

(12-20) 16

456.000

درحال ثبت نام

تکنیکال بورس

دوره آشنایی با تحلیل تکنیکال بورس و بازار سرمایه

5شنبه 96/06/16 (14-19)

جمعه 96/06/17 (14-9)

5شنبه 96/06/23 (14-19)

جمعه 96/06/24 (14-9)

20 338.000

درحال ثبت نام

بنیادی بورس

دوره آشنایی با تحلیل بنیادی بورس و بازار سرمایه

5شنبه 96/05/26 (14-19)

جمعه 96/05/27 (14-9)

5شنبه 96/06/02 (14-19)

جمعه 96/06/03 (14-9)

20

338.000

درحال ثبت نام

مبانی سرمایه گذاری برمبنای بازارهای سرمایه

دوره مبانی مدیریت سرمایه گذاری بر مبنای بازارهای سرمایه و سبد سرمایه  گذاری

5شنبه 96/05/05 (14-20)

5شنبه 96/05/12 (14-20)

12

248.000

درحال ثبت نام

ارزش گذاری سهام شرکت ها

دوره ارزش گذاری سهام شرکت ها

جمعه 96/05/13 (14-9)

5شنبه 96/05/19 (14-19)

جمعه 96/05/20 (14-9)

15

298.000

درحال ثبت نام

مدیریت ریسک سرمایه گذاری

دوره مدیریت ریسک سرمایه گذاری

تابستان 96

8

228.000

درحال ثبت نام

اصول ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری و نرم افزار کامفار

دوره اصول ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری و نرم افزار کامفار

5شنبه 96/06/30 (12-19)

جمعه 96/06/31 (9-17)

15 288.000

درحال ثبت نام

نهادهای و ابزارهای مالی آشنایی با نهادها و ابزارهای مالی و کارکردهای آن

تابستان 96

8 198.000 درحال ثبت نام
روش های افزایش سرمایه انواع روش های افزایش سرمایه و ساختار و روش های تامین مالی تابستان 96 8 228.000 درحال ثبت نام

7- تقویم آموزشی دوره های مدیریت و کسب و کار (جهت اطلاعات بیشتر روی عنوان هر دوره کلیک نمائید)

کد دوره

نام دوره

مدرس

تاریخ برگزاری

مدت زمان

(ساعت)

هزینه دوره 

(تومان)

وضعیت

EMBA in Marketing & Sales دوره جامع مهارت های فروش و بازاریابی مدرن: EMBA in Marketing & Sales  

دکتر کیوان کیان

دکتر یحیی علوی

دکتر مهدی کنعانی

دکتر علیرضا فلاح میرزایی

دکتر احمد علی بابایی

دکتر وحید برادران

دکتر اسماعیلی

دکتر مهر آمیز

دکتر اشرفیان

مهندس علی خویه

 استاد خوشوقتی

دکتر محمد مهدی پوربصیر

دکتر نوری

مهندس یوسف زاده

مهندس هورشاد

دکتر سودبخش

استاد موسوی

مهندس ظهوری

مهندس شریفلو

روزهای پنجشنبه و جمعه

شروع دوره: از پنجشنبه 96/04/01
216 5.800.000 درحال ثبت نام
دوره MBA کسب و کار
دوره عالی MBA مدیریت کسب و کار

روزهای پنجشنبه و جمعه

شروع دوره: 96/04/01

حدوداً 210 ساعت آموزشی

( 45 واحد آموزشی)

4.500.000

درحال ثبت نام

بازاریابی و تبلیغات دوره بازاریابی و تبلیغات

3شنبه 96/07/04 (16:30-20:30)

3شنبه 96/07/11 (16:30-20:30)

3شنبه 96/07/18 (16:30-20:30)

3شنبه 96/07/25 (16:30-20:30)

3شنبه 96/08/02 (16:30-20:30)

3شنبه 96/08/09 (16:30-20:30)

24 690.000 درحال ثبت نام
هوش هیجانی و EQ دوره هوش هیجانی و EQ

5شنبه 96/04/01 (14-18)

5شنبه 96/04/08 (14-18)

5شنبه 96/04/15 (14-18)

5شنبه 96/05/05 (14-18)

5شنبه 96/05/12 (14-18)

5شنبه 96/05/19 (14-18)

24 690.000 درحال ثبت نام

مهارت های فردی

دوره مهارت های فردی- (فرار از پرتگاه) -Personal Power

2 شنبه 96/05/09 (16:30-20:30)

2 شنبه 96/05/16 (16:30-20:30)

2 شنبه 96/05/23 (16:30-20:30)

2 شنبه 96/05/30 (16:30-20:30)

2 شنبه 96/06/06 (16:30-20:30)

2 شنبه 96/06/13 (16:30-20:30)

24 650.000 درحال ثبت نام
دیجیتال مارکتینگ دیجیتال مارکتینگ

5شنبه 96/08/26 (15-20)

5شنبه 96/09/03 (15-20:30)

5شنبه 96/09/10 (15-20:30)

16 478.000 درحال ثبت نام
زبان بدن
آشنایی با تکنیک های زبان بدن و چهره شناسی

5شنبه 96/05/19 (14-18)

5شنبه 96/05/26 (14-18)

5شنبه 96/06/02  (14-18)

5شنبه 96/06/09 (14-18)

5شنبه 96/06/16 (14-18)

5شنبه 96/06/23 (14-18)

24
690.000
درحال ثبت نام
تکنیک های مذاکره اثربخش تکنیک های مذاکره اثربخش

5شنبه 96/05/26 (9-13)

5شنبه 96/06/02 (9-13)

5شنبه 96/06/06 (9-13)

5شنبه 96/06/16(9-13)

16 478.000 درحال ثبت نام
فروش حرفه ای دوره فروش حرفه ای

5شنبه 96/08/11 (14-18)

5شنبه 96/08/25 (14-18)

5شنبه 96/09/02 (14-18)

5شنبه 96/09/09 (14-18)

5شنبه 96/09/16 (14-18)

5شنبه 96/09/23 (14-18)

24 690.000 درحال ثبت نام

هوش خیابانی

روانشناسی فروش

هوش خیابانی-personal selling-خودفروشی

5شنبه 96/09/30 (14-18)

5شنبه 96/10/07 (14-18)

5شنبه 96/10/14 (14-18)

5شنبه 96/10/21 (14-18)

5شنبه 96/10/28 (14-18)

5شنبه 96/11/05 (14-18)

24 690.000 درحال ثبت نام
سخنوری  دوره سخنوری و مهارت های کلامی و اصول مذاکره

5شنبه 96/11/05 (18:30-14)

5شنبه 96/11/12 (18:30-14)

5شنبه 96/11/19 (19-14)

5شنبه 96/11/26 (19-14)

5شنبه 96/12/03 (19-14)

24 690.000 درحال ثبت نام
مبانی کسب و کار مبانی کسب و کار و مدیریت تابستان 96 4 108.000 درحال ثبت نام

مهندسی فروش

دوره فنون کاربردی مهندسی فروش

5شنبه 96/05/19 (14-18)

5شنبه 96/05/26 (14-18)

5شنبه 96/06/02  (14-18)

5شنبه 96/06/09 (14-18)

5شنبه 96/06/16 (14-18)

5شنبه 96/06/23 (14-18)

24

 690.000

درحال ثبت نام

شخصیت‌شناسی شخصیت‌شناسی و MBTI

جمعه 96/04/16 (10-14)

جمعه 96/04/23 (10-14)

جمعه 96/05/06 (10-14)

جمعه 96/05/13 (10-14)

16 478.000

درحال ثبت نام

 

SEO

کارگاه آموزش کاربردی و تخصصی SEO (بهینه سازی سایت)

تابستان96

6

318.000

درحال ثبت نام

TRIZ

کاربرد TRIZو تكنيكهاي مهندسی خلاقيت در سازمانهاي ايراني (همراه با معرفی نرم افزار Innovation Suite)

جمعه 95/06/19 (8-16)

 8

178.000

درحال ثبت نام

BPM

مديريت فرآيندهاي كسب و كار-BPM

5شنبه 96/06/23 (14-18)

جمعه 96/06/24 (10-14)

5شنبه 96/06/30 (14-18)

جمعه 96/06/31 (10-14)

16

298.000

درحال ثبت نام

روش های تصمیم گیری و حل مساله

تکنیک­ ها و روش های کاربردی تصمیم گیری و حل مساله

تابستان 96

16

278.000

درحال ثبت نام

مالیات بر ارزش افزوده

 

دوره آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده و معافیت های آن

جمعه 96/05/06 (9-17)

8

228.000

درحال ثبت نام

مالیات مستقیم

(کد 2)

دوره آشنایی با قوانین مالیات های مستقیم و معافیت های آن

جمعه 96/04/23 (9-17)

8

228.000

درحال ثبت نام

پول شویی

آشنايي با پولشويي و روشهاي مبارزه با آن

تابستان 96

8

228.000

درحال ثبت نام

اصول مذاکره تخصصی

دوره تخصصی اصول و فنون مذاکره و ارتباط موثر

5شنبه 96/09/23 (12-20)

5شنبه 96/09/30 (12-20)

16

478.000

درحال ثبت نام

قانون کار و تامین اجتماعی

کارگاه الزامات قانون کار،روابط کار و الزامات آئین دادرسی مراجع حل اختلاف قانون کار (کارگاه الزامات قانون کار و تامین اجتماعی)

متعاقباً اعلام میگردد

16

456.000

درحال ثبت نام

شم اقتصادی

کارگاه تقویت شم اقتصادی وشناسایی فرصتهای کسب وکار- (کارآفرینی)

5شنبه 95/09/18 (14-20)

6

138.000

درحال ثبت نام

 BP

تدوین طرح کسب و کار(BP) و ارزیابی مالی طرح ها

جمعه 96/05/20 (15-19)

جمعه 96/05/27 (15-19)

8

198.000

درحال ثبت نام

رزومه

کارگاه رزومه نویسی

تابستان96

6

108.000

درحال ثبت نام

داده کاوی

مدیریت ارتباط با مشتری و رفتارسنجی مشتریان با رویکردهای داده‌کاوی (آموزش Clementine)

جمعه 96/05/06 (20-14)

جمعه 96/05/13 (20-14)

جمعه 96/05/20 (20-14)

جمعه 96/05/27 (20-14)

24

428.000

درحال ثبت نام

تربیت مشاور مدیریت دانش

دوره تربیت مشاور مدیریت دانش

تابستان 96

44

688.000

درحال ثبت نام

نت

دوره مدیریت نگهداری و تعمیرات

تابستان96

12

218.000

درحال ثبت نام

تکنیکال بورس

دوره آشنایی با تحلیل تکنیکال بورس و بازار سرمایه

5شنبه 96/06/16 (14-19)

جمعه 96/06/17 (14-9)

5شنبه 96/06/23 (14-19)

جمعه 96/06/24 (14-9)

20

338.000

درحال ثبت نام

بنیادی بورس

دوره آشنایی با تحلیل بنیادی بورس و بازار سرمایه

5شنبه 96/05/26 (14-19)

جمعه 96/05/27 (14-9)

5شنبه 96/06/02 (14-19)

جمعه 96/06/03 (14-9)

20

338.000

درحال ثبت نام

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره 86741-021 تماس حاصل فرمایید.

کانال تلگرام موسسه توسعه: https://telegram.me/tiheac

 

دوره های موسسه توسعه با همکاری موسسه پژوهش برگزار می گردد، جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص دوره ها و امور آموزشی می توانید با شماره : 86741-021 (موسسه پژوهش)تماس حاصل نمایید
آدرس ستاد پشتیبانی: تهران، سهروردی شمالی، خیابان شهید قندی غربی، بین خیابان پنجم و هفتم، پلاک 40 ، تلفن: 88933622-021
آدرس موسسه پژوهش (ستاد آموزش) : ضلع جنوب غربی میدان ولیعصر؛ جنب سینما قدس، کوچه مینو؛ پلاک 132؛ موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش
.تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد توسعه می باشد ©